Заинтересоване компаније и институције могу се представити на Симпoзијуму преко:
– Рекламa у Зборнику сажетака: 100 € (200 КМ) – једна страница;
– Усмена презентација: 15 минута, 200 € (400 КМ);
– Штанд у холу Факултета: 100 € (200 КМ).
Заинтересоване компаније, огранизације и појединци могу послати организатору писмо интереса најкасније до 1. фебруара 2018.