Untitled3
Пун износ котизације (не укључујући једнодневну регистрацију), поред уечшћа у
Симпозијуму, укључује:

– Књигу сажетака АгроРеС 2018, дигитално издање;
– Часопис Агрознање, бројеви 1-4, свеска 18, година 2017, дигитално издање;
– Освјежење током пауза;
– Ручак и гала вечера (1. март);

Котизација се може платити преко банковног рачуна или приликом регистрације
учесника. Инструкције за плаћање су доступне на сајту Симпозијума www.agrores.org .

pdfИНСТРУКЦИЈА ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА