ПРИЈАВА САЖЕТАКА

Регистрација учесника са насловом рада, сажетком и именима аутора врши се преко online
апликације на сајту Симпозијума – www.agrores.org до 31. децембра 2017.
Сажетак треба да садржи наслов, имена аутора, назив и адресе институција аутора и електронску адресу контакт аутора, односно аутора који ће излагати рад.
Сажетак треба да садржи максимално 350 ријечи и пише се на енглеском језику.
Пленарна предавања обезбјеђују организатори, а остали учесници радове пријављују независно. Сажеци ће бити рецензирани, а контакт аутор ће о прихватању сажетка бити обавијештени електронском поштом.
Регистрација учесника без радова је до 1. фебруара 2018. преко online апликације на сајту
Симпозијума – www.agrores.org.

ИЗЛАГАЊЕ РАДОВА

Аутори приликом пријаве радова бирају жељени начин излагања (усмена или постер презентација), а коначну одлуку о начину излагања и њиховом броју у свакој тематској области ће донијети организатор. Аутори ће бити правовремено обавијештени о одлуци организатора. Презентацију за усмено излагање у формату PowerPoint потребно је доставити организатору најкасније прије почетка секције.
Постер презентације се припремају у формату 60 × 90 cm.

ПРИЈАВА РАДОВА У ЦЈЕЛИНИ

Аутори заинтересовани за објављивање радова у цјелости у часопису Агрознање (Agro-knowledge Journal, DOI number: 10.7251) треба да текст рада доставе редакцији часописа е- поштом на адресе (symposium@agro.unibl.org; editor.agroknowledge@agro.unibl.org; и agroznanje@gmail.com) најкасније до почетка Симпозијума. Радови се припремају према инструкцијама за писање радова часописа Агрознање, које су доступне на сајту http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/3179. Сви радови биће рецензирани.