31. Децембар 2017. Онлајн регистрација учесника и пријава сажетака
15. јануар 2018. Обавјештење о прихватању сажетака
20. јануар 2018. Друго обавјештење
1. фебруар 2018. Пријаве за презентацију компанија и институција
1. фебруар 2018. Регистрација учесника без рада
28. фебруар.2018. Долазак и регистрација учесника
28. фебруар 2018. Отварање Симпозијума