ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
„Универзитетски град“,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука
Web: www.agrores.org

Проф. Др. Гордана Ђурић
Предсједник организационог одбора
Tel. + 387 51 330 933
+ 387 51 348 081
Fax + 387 51 312 580
e-mail gordanadju@gmail.com

Доц. Др. Весна Мрдаљ
Секретар Симпозијума
Tel. + 387 51 330 927
Fax + 387 51 312 580
e-mail vesna.mrdalj@agrofabl.org