ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
„Универзитетски град“,
Булевар војводе Петра Бојовића 1А,
78000 Бања Лука
Web: www.agrores.org

Проф. др Синиша Митрић
Секретар Савјетовања инжењера пољопривреде
тел. + 387 51 330 931
факс + 387 51 312 580
е-пошта sinisa.mitric@agro.unibl.org

Доц. др Ђорђе Савић
Секретар Симозијума
тел. + 387 51 330 952
факс + 387 51 312 580
е-пошта djordje.savic@agro.unibl.org