Најзначајнији научни скуп који Пољопривредни факултет организује је “Међународни симпозијум АгроРес”. Овај научни скуп је настао из потребе развоја научне мисли у пољопривреди, након 16 успјешно организованих научно-стручних савјетовања агронома Републике Српске. Наш и ваш Симпозијум његује традицију Савјетовања агронома Републике Српске које се одржава више од 20 година, а које је 2012. године изњедрило и V Међународни научни скуп. Организовање V међународног симпозијума, као и велики број успјешно организованих научних скупова, семинара, предавања и радионица, употпуњују слику Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, као успјешне наставно-научне установе.

Први научни скуп о пољопривреди у Републици Српској одржан је 23.09.1993. године, у Културном центру Бански двор у Бањој Луци. Научни скуп под називом “II Савјетовање агронома Републике Српске” одржан је у марту 1996. године у Бањој Луци, и од тада се ова научна манифестација традиционално организује током мјесеца марта. Радови са другог Савјетовања су штампани у зборнику радова под називом “Агрознање” (1 и 2). Касније, Пољопривредни факултет у Бањалуци покреће и региструје, односно каталогизује научни часопис “Агрознање”, чији је први број штампан 2000. године и од тада излази у континуитету до данас. Треће и четврто Савјетовање агронома Републике Српске, одржано је 1997. и 1998. у хотелу “Кардијал” у Теслићу. Од завршетка ратних сукоба у БиХ до данас, Савјетовање агронома Републике Српске није одржано само 1999. године. Водећу улогу у организовању научно-стручног савјетовања агронома Републике Српске, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци преузима 2000. године, а скуп мијења назив у “Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем”. Савјетовање се одржавало у Теслићу (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007. и 2008. године), на Јахорини (2005. године), а од 2009. до 2014. године мјесто одржавања Савјетовања је Требиње. Значајан искорак у организовању научних скупова Пољопривредни факултет Универзитета у Бањалуци чини 2012. године, када се поред “Научно-стручног савјетовања агронома Републике Српске са међународним учешћем” организује и И Међународни симпозијум под називом “I међународни симпозијум и XVII научно–стручно савјетовање агронома Републике Српске”. Међународни карактер скупа дефинисан је у критеријима за категорисање научних скупова прописаних од стране референтних институција. Симпозијум је до 2015. организован у сарадњи са Биотехничким факултетом Универзитета у Љубљани, а од 2016. у организацију скупа укључује се и Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, Институт за генетичке ресурсе Уннверзитета у Бањој Луци и Међународни центар за напредна пољопривредна истраживања у Медитерану – Медитерански пољопривредни институт –MAI Bari. Научни симпозијум је 2015. године одржан у Бијељини, а од 2016. године симпозијум се одржава у Бањој Луци.