Добродошли на VI Међународни Симпозијум “АгроРеС 2017” и 22 савјетовање агронома Републике Српске